Het Bestuur


Voorzitter:             Marja Spaargaren 

en concert coördinator

Secretaris:             Mariet Puntman

                                secretaris@zangenvriendschap-oisterwijk.nl

Penningmeester: Anne Vermeer

Vice Voorzitter:     Jolanda Jonkers

Bestuurslid:           Nelleke van den Hout-van Zelst

 


Tijdens de Algemene ledenvergadering van 30 januari 2024 is Henk van Gemert (geheel rechts) voorgesteld als nieuw bestuurslid.


Word VRIEND van ons, door u aan te melden bij de SupporActie

De SupportActie is een ideale mogelijkheid om ons doorlopend te steunen. Door het kopen van loten steunt u niet alleen ons, maar maakt u zelf ook kans op prachtige prijzen. Een lot kost € 5,50 per maand waarvan maar liefst 80% rechtstreeks aan Zang en Vriendschap ten goede komt!
U kunt zich rechtstreeks via deze link aanmelden als VRIEND. Kies dan Zang en Vriendschap Oisterwijk. U bepaalt zelf met hoeveel loten u meespeelt. Na uw aanmelding incasseert de SupportActie het bedrag van uw bankrekening, uitsluitend voor het door u gekozen aantal loten. Op uw bankafschrift vindt u uw lotnummer(s) en de naam van het doel dat u steunt.
Als u met de loterij een prijs wint, krijgt u automatisch uw prijs overgemaakt of uitgereikt. Na iedere trekking maakt de SupportActie 80% van uw inleg over naar ons als koor. De trekkingen vinden elke maand plaats. Uw deelname geldt tot wederopzegging. 


 

Ad Vergouwen is onze dirigent.

Ad studeerde piano en koor- en orkestdirectie aan het Brabants Conservatorium. Op jonge leeftijd begeleidde Ad al vele koren en vocale en instrumentale solisten. Na zijn opleidingen werd Ad aangesteld als pianodocent bij de Streekmuziekschool Oisterwijk en na het samengaan daarvan met Factorium Podiumkunsten, ook als coördinator. Sinds 1982 is hij ook als dirigent verbonden geweest aan diverse koren in Nederland. Na een succesvolle concertreis naar Krasnoyarsk/Siberië in 2000 is Ad sindsdien daar ook als gastdocent verbonden aan het Pedagogisch College nr. 1. 

Samen met docenten en studenten kwamen diverse projecten tot stand en werden composities door Ad gemaakt en uitgevoerd. Inmiddels is Ad ook een veel gevraagd reisleider bij kunst-/cultuurreizen, waarbij hij de toelichtingen op de (muziek)programma’s verzorgt. 

Op dit moment is Ad vaste dirigent van Zang en Vriendschap, Princenhage’s Mannenkoor Breda en Lambertuskoor te Etten-Leur. Onder zijn leiding werden met Zang en Vriendschap o.a. het “WeihnachtsOratorium” van H. Müller en "Die sieben letzten Worte” van C. Franck uitgevoerd en in 2019 ook de mis “Pro Amicis”, gecomponeerd door Ad zelf. Voor verdere info zie zijn website.

Co de Graaff is onze pianist.

Hij is sinds januari 2013 verbonden aan Zang en Vriendschap. In 1954 start Co met pianolessen met onderbreking tot 1968. Eenmaal woonachtig in Oisterwijk wordt hij in 1977 benaderd door de Stichting Operette Oisterwijk, waarvoor hij 21 jaar als (bege-)leider, repetitor, en stand-in dirigent heeft gewerkt. Dit alles naast zijn baan als leraar Nederlands op Durendael in Oisterwijk. Op deze school heeft hij ook aan een viertal musicals meegewerkt, meegeschreven en meegecomponeerd. Co valt regelmatig in om solistenrepetities voor zijn rekening te nemen. 

Momenteel maakt Co met veel plezier deel uit van jazzcombo TAKE-5.